logo
plogo
z2807738440954_80fd72bd5d9494449aff2ae47040189f
new

Danh sách Giáo viên Trung tâm Đào tạo & Sát hạch LX

Đội ngũ quản lý - giáo viên

 image

Nguyễn Thanh Yên

Giám đốc trung tâm

ntyen@kgc.edu.vn

 2

Nguyễn Hoàng Lân

Phó Giám đốc trung tâm

Email : nhlan@kgc.edu.vn

 370641170

Nguyễn Thanh Liêm

Phó Giám đốc trung tâm

Email: ntliem@kgc.edu.vn

 371071208

Phạm Thanh Thảo

Kế toán trưởng

Email: ptthao@kgc.edu.vn

 

 370817698

Hồ Hữu Văn

Giáo viên

Email: hhvan@kgc.edu.vn

 

18

Đỗ Minh Huy

 

Giáo viên

Email: dmhuy@kgc.edu.vn

 370779816

Nguyễn Ngọc Trác

Giáo viên

Email: nntrac@kgc.edu.vn

 

 370532881

Nguyễn Đình Trang

Giáo viên

Email: ndtrang@kgc.edu.vn

 

 370576385

Vũ Minh Tuấn

Gíao viên

Email: vmtuan@kgc.edu.vn

 

 370684895


Trần Quốc Tuấn

Giáo viên

Email: tqtuan@kgc.edu.vn

 

 6a91961dc98e39d0609f

Võ Hồng Vân

Giáo viên

Email: vhvan@kgc.edu.vn

 370825259

Mai Thế Phúc

Kỹ thuật - Sân sát hạch

Email: mtphuc@kgc.edu.vn

 loc

 

 

Phạm Văn Lộc

Giáo viên

Email: pvloc@kgc.edu.vn

 anh 

Nguyễn Thế Anh

Giáo viên

Email: ntanh@kgc.edu.vn

 hungrau

Trần Quốc Hùng

Giáo viên

Email: tqhung@kgc.edu.vn

 370962771

Ngô Quốc Trị

Giáo viên

Email: nqtri@kgc.edu.vn

 

 hdao

 

Huỳnh Hải Đảo

Kỹ thuật - Sân sát hạch

Email: Hhdao@kgc.edu.vn

 370851684

Hứa Phên

Giáo viên

Email: hphen@kgc.edu.vn

 

 370994190

Nguyễn Văn Trà

Giáo viên

Email: nvtra@kgc.edu.vn

 

 thuong

Trương Thanh Thương

Giáo viên

Email: ttthuong@kgc.edu.vn

 

 trieu

Phan Võ Hải Triều

Giáo viên

Email: pvhtrieu@kgc.edu.vn

 

 tuong_nho

Trương Tấn Tường

Giáo viên

Email: tttuong@kgc.edu.vn

 

 nhanh


Phạm Hồng Nhanh

Giáo viên

Email: phnhanh@kgc.edu.vn

 

 giang

Trần Lam Giang

Giáo viên

Email: tlgiang@kgc.edu.vn

 

 gvthao

Nguyễn Thanh Thảo

Giáo viên

Email: ntthao@kgc.edu.vn

 

 qhung

Lâm Quốc Hùng

Giáo viên

Email: lqhung@kgc.edu.vn

 

 hai


Huỳnh Hồng Hải

Giáo viên

Email: hhhai@kgc.edu.vn

 

 kien

Phạm Trung Kiên

Giáo viên

Email: ptkien@kgc.edu.vn

 

 hng

Phạm Thế Hưng

Giáo viên

Email: pthung@kgc.edu.vn

 

 ha

Nguyễn Văn Hà

Giáo viên

Email: nvha@kgc.edu.vn

 

 duy


Đặng Hoàng Duy

Giáo viên

Email: dhduy@kgc.edu.vn

 

 bay

Dương Văn Bảy

Giáo viên

Email: dvbay@kgc.edu.vn

 

 chau

Ngô Minh Châu

Giáo viên

Email: nmchau@kgc.edu.vn

 

 khoi

Nguyễn Văn Khởi

Giáo viên

Email: nvkhoi@kgc.edu.vn

 

 su

Võ Văn Sử

Giáo viên

 Email: vvsu@kgc.edu.vn

 

 luan

Thái Đắc Luân

Giáo viên

Email: tdluan@kgc.edu.vn

 

 vu_danh

Ngô Hoài Vũ

Giáo viên

Email: nhvu@kgc.edu.vn

 

 khai

Huỳnh Văn Khải

Giáo viên

Email: hvkhai@kgc.edu.vn

 

 loidanh

Trần Văn Lợi

Giáo viên

Email: tvloi@kgc.edu.vn

 

 thoan

Trần Đức Thoan

Giáo viên

Email: tdthoan@kgc.edu.vn

 

 hoathai

Nguyễn Thái Hòa

Giáo viên

Email: nthoa@kgc.edu.vn

 

 tran_quoc_hung_t

Trần Quốc Hùng

Giáo viên

Email: tqhung@kgc.edu.vn

 

 dau

Nguyễn Văn Đẩu

Giáo viên

Email: nvdau@kgc.edu.vn

 

 nghia

Đặng Quốc Nghĩa

Giáo viên

Email: dqnghia@kgc.edu.vn

 

 tuan

Lâm Thanh Tuấn

Giáo viên

Email: lttuan@kgc.edu.vn

 

 vo_minh_hung

Võ Minh Hùng

Giáo viên

Email: vmhung@kgc.edu.vn

  
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 9
Trong tuần: 96
Lượt truy cập: 28219